Skip to content

Önkormányzat, válaszlevél

Tisztelt egyesületi tagok!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat polgármestere részére 2021. május 17. napján megküldött levelüket köszönettel megkaptuk, engedjék meg, hogy arra én válaszoljak.

Először is, tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Közlönyben 2021. május 12. napján megjelent 1261/2021 (V.12.) Korm. határozat tartalmáról az Önkormányzat a honlapján keresztül nyújtott tájékoztatást a kerület lakossága felé. A kormányhatározat megjelenését megelőzően, a Hegyvidék Újság 2021. március 30. napján megjelent lapszámában („Kormányhatározat készül Csillebérc rendezésére”) már tájékoztatást adtunk arról, hogy a közeljövőben várható e kormányhatározat megjelenése.

A feladatokat és határidőket kijelölő Kormányhatározat megjelenése a csillebérci tulajdonrendezés első olyan jelentős mérföldköve, amely kiindulási pontként szolgálhat a további egyeztetések irányainak kijelölése során.

Természetesen az Önkormányzat meg kívánja szólítani, illetőleg a lehető legszélesebb körben be kívánja vonni a területrendezéssel érintett lakosokat. Ez a kormányhatározat ismertetését megelőzően idő előtti lett volna, jelenleg pedig szervezzük a csillebérciek bevonásának megfelelő formáját, keretét, célunk, hogy az egyeztetésre lehetőség szerint mihamarabb, személyesen kerülhessen sor. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet azonban csak 2021. május 23. napját követően teszi lehetővé olyan gyűlés tartását amely legalább két személy részvételével, közügyben való véleménynyilvánítás céljából, nyilvánosan kerül megszervezésre, ezt megelőzően egy lakossági fórum megszervezésére tehát nem volt mód, és jelenleg is csak a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet május 22-én kihirdetett módosításában foglalt korlátozások betartásával. A fórum időpontjának és helyszínének megjelöléséig kérem, hogy munkánkat előzetes tájékoztatással segítsék, már a lakossági fórumot megelőzően szívesen fogadjuk jelzéseiket, a rendezéssel kapcsolatban kiemelt figyelmet érdemlő problémák feltárását, megoldási javaslataikat, egyéb észrevételeiket. Célunk, hogy mindezek figyelembevételével olyan javaslat kerüljön kidolgozásra, amely a helyben lakók érdekeinek a leginkább megfelel.

Tisztelettel:

dr. Gottfried-Tusor Gabriella

jegyző