Skip to content

Itt a helyi, Csillebércet vagy a környéket érintő hírekről tájékozódhat

(Nem biztos, hogy minden hírt megtalálunk – ha olyat talál, ami még nincs fenn, értesítsen minket emailben, hogy feltehessük.)

A pályázat keretében tűzvédelmi célból a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata a területén fekvő Csillebérci Üdülőterületen álló épületek tulajdonosait. A vissza nem térítendő támogatást természetben, épületenként egy porral oltó készülék átadásával biztosítjuk.

I. A pályázaton való részvétel feltételei

I.1. A pályázaton a Csillebérci üdülőterületen álló épületek tulajdonosai, illetve tulajdonostársai vehetnek részt. Egy épület tekintetében egy porral oltó készülék adható.

I.2. A pályázat benyújtása a Hegyvidéki Önkormányzat e-ügyintézési felületén történik előzetes regisztrációt követően, a https://hegyvidek.hu/porralolto-palyazat felületen elérhető adatlap teljes körű kitöltését, az I.3. pont szerinti vállalások kifejezett tudomásulvételét és elfogadását követő beadásával.

I.3. A pályázó vállalja, hogy

a részére átadott porral oltó készüléket a pályázatban megjelölt ingatlanban, a katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően tárolja;
a részére átadott porral oltó készülék katasztrófavédelmi előírások szerinti időszakos felülvizsgálatát határidőben elvégzi.


II. A pályázatok beadási határideje

A pályázatokat szakaszosan lehet beadni:

szakasz beadási határideje: 2022.09.30.
szakasz beadási határideje: 2022.10.31.
szakasz beadási határideje: 2022.11.30.

 

továbbiak itt: https://www.hegyvidek.hu/onkormanyzat/egyeb-palyazatok/tuzbiztonsagi-palyazat

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat megbízásából 2021.10.22-én megkezdődik az Ibolya ösvény Perem dűlő – Magas út közötti szakaszán új szilárd burkolatú út építése. A munkálatokat a Penta Kft. végzi.
Az építés két ütemből áll.
 
I. ütem támfal építése
Az I ütem kezdése 2021.10.27, várható befejezése 2021.12.15.
 
II. ütem szilárd burkolatú út építése
Az II ütem kezdése 2021.11.22, várható befejezése 2022.02.25.
 
A munka jellegéből adódóan a munkaterület a forgalomtól elzárt terület lesz, de a kivitelező a szükséges előírásokat betartva, az érintett ingatlantulajdonosokat megfelelő módon tájékoztatva végzi a munkálatokat.
 
Bővebb információt IDE kattintva talál.
 
További kérdés, észrevétel esetén Hordós András építésvezető (Penta Kft.), tel.: 06 30 962 65 26 áll rendelkezésére.

A Hegyvidéki Önkormányzat lakossági fórumot szervez a csillebérciek számára annak érdekében, hogy az üdülőterületen élők elmondhassák a véleményüket, problémáikat, illetve várjuk javaslataikat arra vonatkozóan, hogy milyen jogszabályi változtatásokat tartanának szükségesnek a rendezés érdekében.

teljes cikk itt

A Normafa forgalmának csökkentése, az erdőterület védelme érdekében a közelmúltban megépült az Eötvös út Normafát elkerülő szakasza, és a Konkoly-Thege úti régi murvás parkoló területén új, kulturált parkoló várja a látogatókat A síház melletti régi parkoló és buszforduló helyén zöldfelület, közösségi tér lesz. Az új Normafa parkoló magánterület, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában, illetve vagyonkezelésében áll, és a Fáber Kft. üzemelteti.

A parkolóban a várakozásért hétvégén és munkaszüneti napon 08:00 és 20:00 óra között parkolási díjat kell fizetni. A parkolási díj összege óránként 440 Ft.

ugrás a hírre

Megszületett az a kormányhatározat, ami előmozdíthatja a csillebérci üdülőterület kusza tulajdonviszonyainak rendezését, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a keskeny ösvények is megújulhassanak rendes csatornával és vízelvezetéssel. Megkezdődött tehát a probléma megoldásának előkészítése, a kormány elé várhatóan november végén kerülhet a rendezésre vonatkozó előterjesztés.

ugrás a hírre

Véget ért egy hosszabb tervezési és egyeztetési folyamat, aminek eredményeképp új, egységes építési szabályzat lép életbe a XII. kerület több mint felét lefedő, észak-hegyvidéki területeire vonatkozóan. A szabályozási terv kapcsán számos lakossági és képviselői kérdés, észrevételétel érkezett az önkormányzathoz, ezekre Buda Miklóstól, a szakmai anyagot készítő Minerva Várostervező Kft. ügyvezetőjétől kértünk választ.

ugrás a hírre

Várhatóan a közeljövőben kormányhatározat jelenhet meg, ami előmozdíthatja a csillebérci üdülőterület kusza tulajdonviszonyainak rendezését, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a keskeny ösvények is megújulhassanak rendes csatornával és vízelvezetéssel.

ugrás a hírre

 

Lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési program

A Hegyvidéki Önkormányzat Zöld Irodája veszélyeshulladék-gyűjtési akciót szervez 2021. június 19-én, szombaton 8:00 és 12:30 között, a Tamási Áron utca 51. szám alatt található parkolóban.

részletek az alábbi linken:

https://zold.hegyvidek.hu/hulladek/veszelyeshulladek/lakossagi

Kertjeinkben a természet címmel pályázatot hirdet a Hegyvidéki Zöld Iroda.

Sokunknak van természetközeli kertje, amit  most indíthatunk is a pályázaton! 🙂

Részletek:

https://zold.hegyvidek.hu/lakossagi-akciok/kertjeinkben-termeszet

 

Köszönjük szépen a lakossági fórumon való részvételt, sok kérdés maradt, nem maradt minden kérdéskörre idő, de jó néhányra választ kaptunk.

Az előadáson használt prezentációt itt találjátok:  https://www.hegyvidek.hu/aktualis/hirek/rendezodhetnek-vegre

Alakossági fórumon az önkormányzat képviseletében megjelent:

Pokorni Zoltán polgármester

dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző

Szabó-Kalmár Éva irodavezető (Városrendezési és Főépítészi Iroda)

Hegyi József irodavezető-helyettes (Városfejlesztési Iroda)

Dr. Zsilinszky Tibor ügyvéd

Szabó Krisztina kapcsolattartó (Városfejlesztési Iroda?)

És a szakértői csoport

A fórumon elhangzottak pontokba szedve:

  • A tervezetet őszre tervezik összeállítani, az Országgyűlés őszi időszakában akarják benyújtani, szeptemberben személyesen is meg lehet nézni a tervezetet (Kalmár Évához lehet bemenni)
  • Az önkormányzat az 1/1-re törekszik, annak nem látják értelmét, hogy kisebb egységekben de ugyanúgy több telek legyen egy helyrajzi számon, viszont az erdő területet nem érinti a rendezés, az ott lévők maradnak ugyanúgy  osztatlan közös tulajdonban, ahogy azok is, akik nem kérvényezik a kivállást. Ennek eredményeképp egy egészen érdekes formájú, talán nem is összefüggő osztatlan közös ÉS sok 1/1 lesz Csillebércen. Kisajátítás nem lesz. Az erdő erdő marad, a Minerván is látható felparcellázott, piros körökkel jelölt terület erdős részt jelöl, ami erdő is marad, kivéve a buszforduló területét (ld később). Az erdőterület besorolásán nem lehet változtatni (kevesebb tulajdonossal lesz közös), kizárólag út céljára lesz módosítás.
  • A kivállást kérvényezni kell, egyenként fogják “kiléptetni” a tulajdonosokat; a törvény hatályba lépése után 3-5 éves intervallumot fognak megadni, amikor lehet jelezni a kivállási szándékot. A folyamatot egy erre kijelölt munkacsoport fogja végezni. Aki kilép, azt minden osztatlan közös helyrajzi számról törölni fogják. Ahol a tulajdonos csak 3 hrsz-re van bejegyezve, ott visszavezetik a szerződéseket addig a tulajdonosig, ahol “elhagyták” a két külterületi hrsz-t, és törlik onnan őket is.
  •  
  • Az egész telepet felmérték, ez több szempontból is fontos:

                       – A 2018-ben (november-december)  készült ortofotók (1*) által dokumentált helyzetet veszik kiindulásnak: ami épület akkor már állt, az abban az állapotában, ahogy akkor volt, legalizálható. Minden azóta történt bővítés,  építkezés nem legalizálható (tehát az azóta elkezdődött építkezések sem). Az építésügyi hatósági jogkörök már nem az önkormányzatoknál vannak, így hatóságként nem járnak el,  de folyamatosan továbbítják az adatokat a Kormányhivatalnak, ahol az ügy előbb-utóbb elindul. Tehát ez azt jelenti, hogy 2019 március óta érvényben lévő változtatási tilalmat megszegőket nem figyelmeztetik, de az eljárás a háttérben folyik. Az önkényes útlezárások, ösvényre építkezések nem legalizálhatók, azokat bejelentés alapján vizsgálják ki.

                        – A területet “túlhasználóknak”, tehát azoknak akik nagyobb területet birtokolnak, mint ami az ingatlan dokumentumai alapján “járna”, fizetniük kell majd a különbözet után.

                       – Az alulhasználat már érdekesebb kérdés, ezen még dolgoznak.  „Alulhasználat” estén (az utakkal csökkentett elvi négyzetméter használatot kell alapul venni).

                        – Belátták, hogy a kívánt útszélesség szinte sehol sincs meg, a lakóövezethez megkövetelt 6,5 méterhez nagyon sok támfalat és kerítést kellene lerombolni, néhol házakat is (amihez nyilván a tulajdonosok nem járultak volna hozzá), ezért erről letettek, így “elég” a 4,25 méteres szélesség autós, és a 3,6 méteres gyalogos útszélesség. Néhány kerítést még így is át kell rendezni, de házakat nem érint az útrendezés. Azt nem részletezték, hogy mely kerítéseket kell meg/lebontani,  a tervek a nyár/ősz folyamán megtekinthetők lesznek. A rendezés egyik célja, hogy a telep beépítése ne nőjjön. Beépíthetőség 10-15-20%. (a térképen látható) (Irhás árok Moha ösvény között 10%) Szeptember közepén bemutatjuk a Szabályozási Terv tervezetét. Az épületek magassága 4,5m maradna. Az un. „túlépített” ingatlan is megkaphatja az 1/1-es tulajdoni hányadot. A beépítési intenzitás nem növekedhet.

  • Aki kérelmezi a kivállást, az lemond az eszmei tulajdoni hányadairól, cserébe lemond ingyen az utakról is, amik közterületek lesznek. További ellentételezés az a nagyobb lélegzetvételű infrastrukturális fejlesztés, melyet az önkormányzat 7-9 milliárd forintra becsül, és a Kormányhatározat hivatott rá biztosítani a szükséges összeget (még nem tudják, mennyi pénzt kapnak). Ezek a fejlesztések a következők:

                           Utak, lépcsők, ösvények felújítása.  A cél, hogy mindenki a lehető legkényelmesebben jusson el az ingatlanához. Az Irhás árok helyzetét megpróbálják megoldani: vagy ott csinálnak új utat, ahol most nincs nyomvonal, de közterület, vagy engedélyt kérnek a már meglévő (erdészeti) út átminősítésére, és azt javítják ki. Utóbbi olcsóbb, de Natura2000 területet érint, az önkormányzat nem fűz ehhez nagy reményeket.

                             – Esővíz-szennyvízelvezető csatornák létesítése: a térképen valóban majdnem az egész területet behálózzák. Az Irhás árok natura2000 védelem alá eső részein a meglévő csatornát fel fogják szedni. Azokon a  területeken, ahol “felfelé” kellene folyni a csatornáknak, nyomott rendszerű csatornahálózatot építenek ki.

                              – A néhány (főleg a déli oldalon)  megmaradt magán vízközösségek vezetékeit megszüntetik, helyette szabványosított vezetékeket fektetnek le, csatlakozásonként főmérőkkel. (megjegyzés: A nagyobb víztársulások vezetékei valószínűleg eddig is megfeleltek a szabványoknak, mivel anno a Vízművek csak úgy ment bele a vízhálózat építési projectbe (2011), hogy az önkormányzat letette a nagyesküt, hogy közterületek lesznek azok az utak, ahova a csövek kerültek, így az utakkal együtt azokat is átveszi majd az önkormányzat,  így a szabványok szerinti akármik kerültek be a földbe).

                             – A gázvezeték fektetését elvetette az önkormányzat, nem férne el a földben a sok más mellett.

                              – A nagyon keskeny utak esetében, ahol a munkagépek sem férnek el rendesen, még dolgoznak a megoldáson, hogy hogy lehetne a fejlesztéseket véghezvinni.

                               – A közterületté való nyilvánítás után lakcímrendezés is lesz, az utcanevek, házszámok ügymenete a Fővároshoz tartozik.

                                – A buszközlekedést a tervek szerint a telep határáig behoznák, a Magas út – Szélső út találkozásánál lenne a buszforduló, és egy nagyobb parkoló. A Főváros nem tervezi új buszjáratok indítását, ezért a déli oldalon nem terveznek buszközlekedéssel.

                                – A Magas út Csillebérc telephatártól Konkoly-Thege Miklós útig tartó szakaszát két sávosra bővítenék.

                                – Az egész Csille tér közterület lesz, tisztában vannak a jelenlegi problémákkal a területen. Egyelőre a csillebérciekre bízzák, hogy mi legyen a terület funkciója, a nyár folyamán az önkormányzat által küldött kérdezőbiztosok egyenként végigjárják a házakat, és felmérik az igényeket, összegyűjtik az ötleteket. Annak létesítése érdekében teszik meg a megfelelő lépéseket, mely funkcióra a legtöbb szavazatot adják, a legnagyobb igény mutatkozik.

                              – Végeztek forgalomszámlálást a telepen, és kiderült, hogy valóban nagy az átmenő forgalom, a kihelyezett táblákat nem veszik figyelembe a telepen szabálytalanul áthajtó autósok. A forgalom csökkentése érdekében a városrendészetet terezik bevetni, és a sorompó lehetőségének ismét utánajárnak (a Várban is megoldják valahogy, hogy a mentő/rendőr/tűzoltó valahogy bejusson).

Átsorolás tekintetében a Polgármester Úr szerint beépíthetőségben olyan nagy különbségek nincsenek a lehetséges övezetek között, a visszajelzések alapján ők is úgy látják, hogy az igazi “hajtóerő’, amiért mi az átsorolást szeretnénk, az az alacsonyabb adó és az igényelhető támogatások. Mivel a lakóövezet magas forgalmat biztonságosan lebonyolító széles útjainak kritériuma nálunk teljesíthetetlen, és az illetékesek ebből nem engednek, ezért az önkormányzat mégis inkább az üdülő övezetnél maradna, és saját hatáskörben oldaná meg az adó problémáját, ahogy a CSOK/hitel/pályázatok lehetőségén is dolgoznak.

A kérdéseket továbbra is gyűjtik az onkormanyzat@hegyvidek.hu címen, és mi is gyűjtjük folyamatosan a  csilleberc.hu -n ; amint kikerül ez az összefoglaló az esetleges kiegészítésekkel (néhány napon belül), alá, komment formájában mi is tudjuk fogadni a kérdéseket, amiket aztán továbbítunk.
 
Köszönjük szépen!
Egyesülte Csillebércért

 

1*: A távérzékelt képek centrális vetítéssel készülnek. A térkép és a legtöbb geoinformatikában alkalmazott vetületi rendszer viszont ortogonális vetülete a földfelszínnek. Ezek alapján centrális vetítésű képről a merőlegesre való áttérés, az ortorektifikáció vagy képhelyesbítés fogalma a következő: a távérzékelt perspektivikus képet vagy digitális képet perspektív torzulásoktól mentes képre, illetve digitális képre alakítjuk át.A perspektivikus torzításoktól mentes képet ortofotónak, a digitális képet digitális ortofotónak nevezzük. Ha átalakítással párhuzamosan vetületi rendszerbe illesztés is megtörtént, akkor ortofotó-térképről illetve digitális ortofotó-térképről beszélünk.

Tisztelt Címzett!


Ahogy korábban tájékoztattuk a csillebérci üdülőtelep lakóit, a közelmúltban megszületett az a kormányhatározat, ami előmozdíthatja az üdülőterület kusza tulajdonviszonyainak rendezését, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a keskeny ösvények is megújulhassanak rendes csatornával és vízelvezetéssel. Néhány héttel ezelőtt, a lakossági fórumon jeleztük, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat a terület rendezésével kapcsolatos fejlesztési szempontokat célzó felmérést kíván végezni az ott élők körében.

Az önkormányzat megbízásából a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány a következő napokban megkezdi a közvélemény-kutatást, mely során a kérdezőbiztosok Csillebérc területén személyesen keresik fel a lakosokat 2021. augusztus 9. és 2021. szeptember 5. között.

 

Kérjük, hogy az együttműködési nyilatkozat felmutatásával magát igazoló kérdezőbiztost szíveskedjenek beengedni, és segítsék a munkánkat azzal, hogy a kérdőívet megválaszolják. Fontosnak tartjuk az ott élők véleményét minél szélesebb körben megismerni, hogy a tervezett fejlesztéseket a csillebérci lakosok véleményével összhangban lehessen megvalósítani. Továbbá szeretnénk kérni, hogy jelezze ezt a Csillebércen élőknek is.

 

Köszönjük együttműködésüket.

 

Üdvözlettel:

Hegyvidéki Önkormányzat